Meld leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6, 7 aan Discimus voor 1 oktober 2020

17 september 2020

Heb je een leerling met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 of 7 op school en wens je daarvoor ondersteuning aan te vragen? Overleg dan met de ouders welke school buitengewoon onderwijs deze ondersteuning opneemt en meld dit via Discimus. De ondersteunende buo-school ontvangt haar omkadering voor ondersteuning van deze leerlingen op basis van de meldingen aan Discimus. Meld je dit niet, dan ontvangt de buo-school geen omkadering voor ondersteuning van deze leerling(en).

Hoe meld je dit? Via je softwarepakket voor schooladministratie (bijvoorbeeld Informat, Wisa, Broeckx). Dit moet gebeuren voor 1 oktober 2020. Scholen die aangesloten zijn bij een ondersteuningsnetwerk dat met DIPLON werkt, hoeven dit niet meer apart te melden aan Discimus. Dit gebeurt via DIPLON. De keuze voor de ondersteunende buo-school geldt voor het volledige schooljaar.