Mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs

12 september 2019

Alsmaar meer kinderen en jongeren met medische problematiek worden begeleid in klasgroepen voor (buiten)gewoon onderwijs. Deze medische zorg maakt soms dat het stellen van gezondheidszorgen tijdens de schooltijd noodzakelijk is hoewel het niet “wettelijk correct” is dat personeelsleden van de school dit doen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft pleiten voor een wetteljke verankering.

Zolang deze wettelijke verankering uitblijft, ondersteunen we onze scholen die ervoor kiezen om strikt binnen het wettelijke kader te blijven. Met deze tekst willen we echter ook een handvat bieden aan scholen en schoolbesturen die er intussen voor kiezen om tegemoet te komen aan de medische noden van hun leerlingen door (beperkte) handelingen te stellen.

Deze mededeling bestaat uit een algemene tekst ‘Aanpak van gezondheidszorgen in onderwijs’ en twee bijlagen ter ondersteuning van de opmaak van een kwaliteitskader op school.

Ter ondersteuning van de scholen die met deze mededeling aan de slag gaan, namen we ook contact op met IC-verzekeringen om het burgerrechtelijk aspect van het stellen van medische handelingen te verzekeren. IC-verzekeringen liet ons intussen weten dat er twee maatschappijen gevonden zijn die dit verhaal mee willen ondersteunen. In een volgende nieuwsbrief mag je hierover nieuwe communicatie verwachten.