Lerarenplatform vanaf 1 september 2020

27 mei 2020

In het basisonderwijs zullen voor het schooljaar 2020-2021 de lerarenplatformen verdergezet worden. De startdatum van 1 oktober wordt vervroegd naar 1 september. De overheid vermindert het aantal voltijdse equivalenten in het lerarenplatform, zodat de vervroegde startdatum van 1 september geen budgettaire impact heeft. Het pilootproject van de lerarenplatformen in het secundair onderwijs werd na evaluatie door de overheid stopgezet.