Leerplannen algemene vorming eerste graad secundair onderwijs goedgekeurd

05 juli 2019

De onderwijsinspectie heeft de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de algemene vorming van de eerste graad goedgekeurd. Een belangrijk signaal voor onze scholen en lerarenteams. Met die goedgekeurde leerplannen kan de modernisering secundair onderwijs echt van start gaan. In de leerplannen gebeurden nog enkele kleinere aanpassingen en correcties in vergelijking met de ontwerpversies van 21 maart. Op de themapagina modernisering so kun je de meest recente en goedgekeurde versie van de leerplannen terugvinden. Ten laatste op 16 augustus vind je de geactualiseerde en goedgekeurde leerplannen van de algemene vorming van de eerste graad ook in LLinkid.

Vermits de Vlaamse Regering vorige week besliste dat de curriculumdossiers voor de eerste graad nu nog niet moeten worden ingediend, kunnen de leerplannen van de eerste graad enkel een voorlopige goedkeuring krijgen. Dat geeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle ruimte voor haar lerarentop op 5 februari 2020 in Leuven. Dan gaan we met 1000 leraren in gesprek en verzamelen we feedback. Onder meer op basis daarvan kunnen we, waar nodig, nog een aantal aanpassingen doen. Zo werken we samen met alle betrokkenen aan de kwaliteit van ons secundair onderwijs.

Meer informatie over de lerarentop en de mogelijkheid tot inschrijven verneem je in de loop van volgend schooljaar.