Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

05 juni 2020

Na onze open brief aan minister Ben Weyts zijn we heel tevreden dat er actie is ondernomen om onze vraag over leerlingenvervoer in functie van onze leerlingen ter harte te nemen.

Op de website van het departement onderwijs staat dat de veiligheidsmaatregelen dezelfde blijven en dat er nog niet wordt afgeweken van de maatregel van social distancing (1,5 meter) in combinatie met een mondmasker, zelfs niet als de school erin slaagt om de bubbel te bewaren.

Wel vernamen we vandaag dat De Lijn binnen die krijtlijnen haar verantwoordelijkheid wil nemen om onze leerlingen naar school te brengen.

Daarom is het nodig om op basis van jouw maximumcapaciteit op school (volgens jouw risicoanalyse) goed in beeld te brengen hoe groot je vervoersvraag is (zonder op dat moment nog rekening te houden met de mogelijkheden van De Lijn).

We begrijpen dat De Lijn, op basis van het samenleggen van alle vervoersvragen van de scholen in de regio, zal bekijken of en op welke wijze ze kunnen tegemoet komen aan de vervoersvraag van elke school.

Stap voor stap:

  • Je maakte eerder een risicoanalyse om de opvangcapaciteit en de eventuele heropstartcapaciteit van je school te bepalen. Die vormt het startpunt.
  • Je analyseert op basis van die capaciteit of je huidige buscapaciteit (25 procent) voldoende is om tegemoet te komen aan je opvang-/heropstartcapaciteit (rekening houdend met de vervoersvragen van ouders).
  • Je communiceert aan De Lijn je totale vervoersvraag. Zo kan De Lijn op basis van een groter geheel inschatten wat de mogelijkheden zijn en zal ze daartoe haar verantwoordelijkheid nemen. Als je inschat dat alle leerlingen van een welbepaalde bus in de mogelijkheid zijn om hun mondmasker op te houden tijdens de rit, meld je dat best ook aan De Lijn. Op basis daarvan heeft De Lijn een laatste mogelijkheid om toch een capaciteitsverhoging van die specifieke bus te overwegen.

Hoewel we tevreden zijn dat er voor onze leerlingen naar een oplossing wordt gezocht, worden we nog met een aantal beperkingen geconfronteerd, denk maar aan andere busbegeleiders, doorbreken van structuur, nieuwe routes, andere opstapplaatsen … wat niet voor elk van onze leerlingen vanzelfsprekend is. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat die versoepeling heel wat organisatorisch werk vraagt. Dat kan niet van vandaag op morgen gebeuren.

Tot slot:
Het moet duidelijk zijn dat die versoepeling niet zorgt voor een algemene heropening van het buitengewoon onderwijs. Van in het begin hebben we in het buitengewoon onderwijs immers de opdracht gekregen om prioritair te voorzien in opvang en daarnaast een heropstart te overwegen.

In vele van onze scholen overstijgt de opvangvraag nog steeds de maximumcapaciteit. Heropstarten is daarom voor enkele van onze scholen nog niet aan de orde, zelfs niet met een verhoging van de buscapaciteit.

Wel kunnen we met de versoepeling hopelijk nog meer tegemoetkomen aan de vervoersnoden van onze leerlingen en hun ouders. Daarvoor zijn we dankbaar!