Leerlingenvervoer

23 maart 2020

We kregen verschillende vragen door van scholen over het al dan niet (terug) inrichten van leerlingenvervoer. Navraag leert ons dat De Lijn blijft voorzien in leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. 

Sommige scholen hebben reeds enkele ritten geannuleerd. Als je als school de noodzaak ziet om busritten terug te activeren, dan kan dat zeker. Maak daarover tijdig afspraken met De Lijn om ook hen de tijd te geven om het vervoer terug praktisch te organiseren. Laat ouders weten dat je terug voorziet in leerlingenvervoer, maar dat het wel enkele dagen kan duren. Als de rit al terug in orde is, kan het uiteraard op heel korte termijn.

Inspiratie over wat je kunt doen als opvang nodig is en leerlingenvervoer (tijdelijk) opgeschort was, vind je in onze nieuwsbrief van 16 maart:

Neem actief contact op met de ouders (al dan niet via digitale kanalen, denk zeker ook aan die doelgroepen die via digitale weg moeilijk bereikbaar zijn) en zoek een antwoord op onderstaande vragen:

 • Kunnen de ouders zelf in opvang voorzien? (niet bij grootouders – niet bij risicogroepen)
 • Schat in of ouders de opvang en de ondersteuningsbehoeften ook daadwerkelijk aankunnen.
 • Indien je inschat dat ze de opvang niet kunnen realiseren of niet aankunnen, zoek dan samen
  • Is het aangewezen om de leerling op school op te vangen?
  • Kan er samengewerkt worden met een MFC? 
  • Zijn de ouders in de mogelijkheid om de leerling naar school te brengen? 
  • Voorzie in leerlingenvervoer als de mogelijkheid er niet is en opvang nodig is.
 • Leerlingenvervoer wordt centraal niet geannuleerd. Maak van de leerlingen die opvang nodig hebben een oplijsting en organiseer, in samenwerking met De Lijn, het nodige vervoer.
 • Vervang eventuele afwezige busbegeleiders zodat je het vervoer kunt realiseren.