Leerlingen van Verzorging bso en Kinderzorg bso kunnen op stage in alle kleuterscholen

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

“Onderwijsinstellingen die zich richten naar een ander onderwijsniveau (basisscholen, CVO, CBE, …) kunnen de rol vervullen van stagegever ten aanzien van het secundair onderwijs ook wanneer ze onder hetzelfde schoolbestuur ressorteren als de secundaire school waar de leerlingen-stagiairs zijn ingeschreven. Ze worden dan als een bedrijf of onderneming beschouwd binnen de context van deze omzendbrief.”

Door deze bepaling is er geen twijfel meer dat een stage rechtsgeldig is indien de school van inschrijving en de stagegevende school onder hetzelfde schoolbestuur ressorteren. Dit is bv. van belang voor leerlingen van Verzorging bso en Kinderzorg bso die een stage doorbrengen in een kleuterschool van hetzelfde schoolbestuur.