Leerlingen met specifieke problematieken uit niet-opgestarte leerjaren

13 mei 2020

In de Nieuwsbrief van 27 april braken we een lans voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen in het kader van de opvang; in de Nieuwsbrief van 4 mei meer specifiek voor de nieuwkomers in OKAN.

De omzendbrief NO/2020/01 van 11 mei 2020 over “Tijdelijke registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs vanaf 15/05/2020” maakt een onderscheid tussen:

  • Leerlingen die verwacht worden op uw school voor contactonderwijs (leerlingen uit de opengestelde leerjaren binnen uw school en eventueel leerlingen met specifieke problematieken uit andere leerjaren)
  • Leerlingen aanwezig in de opvang van de school

Dit betekent dat leerlingen met specifieke problematieken uit niet-opgestarte leerlingen, op dezelfde manier benaderd worden als leerling in de heropgestarte leerjaren. Als hen wordt gevraagd naar school te komen, dan worden ze daar ook effectief verwacht behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. Blijven ze, hoewel ze gezond zijn, toch afwezig, dan kan men het CLB inschakelen. Gezien de ongeziene situatie adviseren we in deze gevallen wel degelijk de afwezigheidscode ‘P’.