Laatste week inschrijving nascholing ‘Mindful in het oog van de storm: aandachtstraining op school/internaat’

15 september 2020

Doelgroep: opvoeders en beheerders, leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren.

Geen voorkennis vereist. Bij voorkeur per duo inschrijven, maar individueel kan ook.

Inhoud:

  • Mindfulness als zelfzorg

We ervaren het belang van opmerkzaamheid en lichaamsgewaarzijn om meer authentiek en waardengedreven voor de leefgroep/klas en in het leven te staan. Aspecten als stress, emotionele balans, responsiviteit, zelfacceptatie, omgaan met grenzen… krijgen een onderwijsgericht accent.

  • Mindfulness in communicatie met en zorg voor anderen

Ben je op zoek naar manieren om het mentaal welbevinden en veerkracht van jongeren te verhogen? Mindfulness kan je een heel stuk op weg helpen.  We krijgen inzicht in de technieken van mindful spreken en luisteren. Werkelijk aanwezig leren zijn bij de ander(en) om van daaruit te groeien in de drie pijlers van mindful opvoeden: soevereiniteit, empathie en acceptatie.

In deze opleiding trainen we lichaam en geest via lichaamsoefeningen en meditaties. Vanuit deze ervaringsgerichte aandachtsoefeningen komt ook de theorie aan bod. Tegelijkertijd verwerf je de vaardigheid om deze tools bij te brengen bij jongeren. Opmerkzaamheid (‘mindfulness’) vormt hierbij de rode draad. Vruchten voor jezelf én voor de jongeren: bouwen aan veerkracht en weerbaarheid, zoals: beter inslapen, minder piekeren, betere concentratie, beter in je vel zitten, zelfacceptatie en positieve gemoedsgesteldheid, rustiger en zelfzekerder omgaan in sociale interacties.

Methodiek:

De vorming gaat door op vier halve dagsessies.

De training bestaat uit een combinatie van eenvoudige yoga oefeningen (geen voorkennis vereist), waarbij kwaliteit van aandacht steeds de rode draad vormt en anderzijds een basis in ontspanningstechnieken d.m.v. ademhaling en lichaamsgewaarzijn (bodyscan). De derde sessie biedt een introductie in het cultiveren van ‘open aandacht’ d.m.v. mindfulnessmeditatie. Vanuit open aandacht leren we gedachtenpatronen en emoties herkennen i.p.v. er onmiddellijk op te reageren. Dit zorgt ervoor dat we bewuster, vrijer en weerbaarder in het leven staan.

De oefeningen komen de zelfzorg bij opvoeders en leerlingbegeleiders/zorgcoördinatoren/leerkrachten ten goede, maar kunnen door hen ook perfect doorgegeven worden aan kinderen derde graad basisonderwijs en jongeren van de eerste t.e.m. de derde graad secundair onderwijs.

Op het einde van elke sessie krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee. Na drie halve dagsessies is het de bedoeling dat men een praktijkoefening uitvoert met leerlingen. Op de terugkomdag worden goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld en wordt er teruggeblikt op de persoonlijke oefenpraktijk.

Doelen:

Aan het eind van sessie 1 kun je:

  1. een aantal basishoudingen uit yoga toepassen die gericht zijn op ontspanning, aandachtsfocus, correcte zit/studiehouding, omgaan met slapeloosheid
  2. enkele eenvoudige ademoefeningen inzetten in geval van acute stress
  3. een geleide bodyscan bij jezelf uitvoeren.

Aan het eind van sessie 2 kan je onder audio-begeleiding een ademmeditatie uitvoeren, gericht op het (h)erkennen van en vrijer omgaan met negatieve emoties (faalangst, boosheid, schuldgevoel,…) en onderliggende gedachtenpatronen (piekeren, perfectionisme).

Aan het eind van sessie 3 kan je technieken hanteren om de basishoudingen uit de yoga, de ademoefeningen, de geleide bodyscan en de meditaties aan te leren aan leerlingen, zowel in klasverband als in de leefgroep op internaat.

Aan het eind van sessie 4 kan je reflecteren over je eigen handelen, borgen wat goed loopt en bijsturen wat nog verder ontwikkeld kan worden.

 De nascholing vindt plaats in het Sint-Baafshuis in Gent op volgende vrijdagen: 9/10, 23/10, 30/10 en 15/01/2021 telkens van 9.30 tot 12.30 uur.

Schrijf je snel in via www.nascholing.be . Het kan nog tot en met 25 september. Meer info: anja.dingenen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen