Kwaliteitstoetsen Katholiek Onderwijs Vlaanderen steeds populairder op basisscholen

20 februari 2020

Vorig schooljaar kozen 1163 van de 1315 katholieke basisscholen om de kwaliteit van hun onderwijs met behulp van de gevalideerde toetsen van hun ledenvereniging, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, te toetsen. Dat is 15% meer dan in 2014, toen 1014 scholen deelnamen. Met de resultaten van die toetsen kunnen scholen individueel hun kwaliteitsbeleid opvolgen en krijgen ze op maat gemaakte begeleiding om het maximale uit hun onderwijs te halen. Naar schatting 37.150 leerlingen (90%) vulden één of meer toetsen in. Dat is 31% meer dan vijf jaar eerder, toen 28.290 (77%) leerlingen de toets invulden. De meest getoetste leerdomeinen waren wiskunde en Nederlands.

“Het is belangrijk dat scholen de kwaliteit van hun onderwijs correct kunnen inschatten. De toetsen en de ondersteuning van de pedagogische begeleiding stelt schoolteams in staat om op een geïnformeerde manier aan de kwaliteit van hun onderwijs te werken”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Wiskunde en Nederlands zijn klassiekers

De interdiocesane proeven (IDP) zijn een begrip in de onderwijswereld en werden vorig schooljaar voor de 51ste keer georganiseerd. De populairste toetsen zijn wiskunde (96%) en Nederlands (95%). Ongeveer twee derde van de deelnemende scholen kozen ervoor hun leerlingen te testen op mens & maatschappij (68%) en wetenschappen & techniek (65%). De toets Frans werd voor het eerst aangeboden en wist 86% van de scholen te verleiden.

De proeven kunnen zowel op papier als online worden ingevuld. In 2014 koos 57% van de scholen voor papier. Vijf jaar later koos 61% voor de digitale toets.

“We stellen vast dat vooral de grotere basisscholen de gevalideerde proeven gebruiken. Dat komt omdat de resultaten minder afhankelijk zijn van individuele leerlingprestaties en dus meer valide zijn, maar ook omdat grotere scholen meer beleidskracht hebben om de resultaten te gebruiken voor interne kwaliteitsontwikkeling”, stelt Lieven Boeve vast.

Sterke stijging mens & maatschappij en wetenschappen & techniek

Mens & maatschappij (+14%) en wetenschappen en techniek (+9%) kenden de grootste populariteitsstijging. Nederlands (-2,5%) kende een kleine daling en wiskunde (-0,5%) bleef stabiel. Dit zijn de twee leergebieden die al het langst worden getoetst.

“Met de resultaten van deze toetsen gaan wij als team aan de slag om onze werking te verbeteren”, getuigt Marc Van Gucht, directeur van basisschool Zilverenhoek. “Nu hebben we een jaarlijks terugkerende ‘referentiematen-week’, die we startten omdat onze resultaten van meten en metend rekenen destijds niet zo goed waren. De vorderingen die we sindsdien maken, motiveert de hele school om verder werk te maken van onze onderwijskwaliteit.”

Exit IDP, welkom evaluatiebox

In het zog van het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs ‘Zin in leren! Zin in leven’ biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen sinds vorig schooljaar haar leden de evaluatiebox aan. De instrumenten in de evaluatiebox helpen de totale ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Om te werken aan de interne kwaliteitsontwikkeling vinden scholen er gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs en gestandaardiseerde proeven, met een duidelijke koppeling naar het leerplan. De school ontvangt telkens resultaten op school- en groepsniveau en kan zich vergelijken met het niveau in Vlaanderen en andere vergelijkbare groepen. De pedagogische begeleiding begeleidt de scholen bij het interpreteren van hun resultaten en het opstellen van een actieplan.

“Met de vernieuwde evaluatiebox moedigen we onze scholen aan om geïnformeerd aan kwaliteitsontwikkeling te doen. Directeurs leren omgaan met data uit proeven is een strategische doelstelling uit ons begeleidingsplan”, zegt Lieven Boeve.