Kostenvergoeding vrijwilligers

17 oktober 2018

De vzw kan één van drie methodes kiezen om de kosten van vrijwilligers te vergoeden:

  • de forfaitaire kostenvergoeding
  • de reële kostenvergoeding
  • de combinatieregeling

Indien de vzw voor de forfaitaire regeling kiest, moeten de vrijwilligers niet bewijzen dat ze kosten hebben gemaakt. Het bedrag is beperkt per dag en per jaar. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Voor het jaar 2019 gelden deze bedragen:

  • per dag maximaal 34,71 euro
  • per jaar maximaal 1 388,40 euro

De organisatie kan die kostenvergoeding betalen zonder dat daar bewijsstukken voor geleverd moeten worden, zolang bovenvermelde maxima worden gerespecteerd. Die bedragen zijn onder dezelfde voorwaarden ook vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Beatrijs Pletinck.