Klassenraden op afstand en digitale rapporten en oudercontacten in het basisonderwijs

02 juni 2020

Door de huidige omstandigheden overwegen heel wat klassenraden om op het einde van het schooljaar hun vergaderingen op afstand te laten verlopen. Dat kan. In het draaiboek (zie p. 14) wordt die werkwijze zelfs aangeraden: “Vergader digitaal met werkgroepen, ouderraad, schoolteam, deliberaties ... Vermijd fysieke vergaderingen met grote groepen. Voorzie bij fysieke vergaderingen hier minstens 4m² per persoon”.

We raden scholen ook aan om de rapportuitreiking en de oudercontacten in alle leerjaren digitaal te laten verlopen. Voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven of bij andere gegronde redenen, moeten het afhalen van het rapport en/of het oudercontact wel fysiek mogelijk blijven. Hier kan je lezen wat voor de klassenraden en oudercontacten op afstand belangrijk is.