Kies kleur tegen pesten: Vlaamse week tegen pesten 2020

04 februari 2020

1 op de 5 kinderen en jongeren in Vlaanderen wordt gepest. Velen van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. De 15de Vlaamse Week tegen Pesten (van vrijdag 14 tot en met vrijdag 21 februari 2020) wil samen met scholen en andere organisaties een vuist maken tegen pesten. De Week wil een aanmoediging en een inspiratie zijn om werk te maken van een pestvrije omgeving voor kinderen en jongeren.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar scholen, internaten en centra ondersteunen bij het ontwikkelen van een beleid dat pesten voorkomt. Naast het voeren van een preventiebeleid dat inzet op schoolbinding via onder andere proactieve cirkels en kindgesprekken, is het van belang dat je schoolteam ook een reactiebeleid ten aanzien van pesten ontwikkelt. Inzicht in de pestproblematiek is daarbij cruciaal: wat is (cyber)pesten, wie is erbij betrokken, wat zijn de gevolgen van pes­ten en hoe kun je pesten herkennen? Belangrijk is dat je inzicht hebt in het verschil tussen plagen, pes­ten en een conflict. Elementen van visie, maar ook concrete handvatten vind je in het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs bij onder meer het fundament Verbindend schoolklimaat en de bouwsteen Welbevinden.