Katholiek Onderwijs Vlaanderen verzet zich tegen elke vorm van racisme en discriminatie

04 juni 2020

Katholieke scholen zijn dialoogscholen die vanuit de traditie waarin ze staan in gesprek gaan met hun omgeving. Een katholieke dialoogschool wil een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt.

In zo'n wereld is geen plaats voor racisme en discriminatie. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen in hun dagelijks omgaan met de brede diversiteit in de school en de samenleving onder andere door het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs waarin omgaan met diversiteit een fundament is. Lees er meer over in het artikel “Diversiteit als gegeven en als fundament” uit ‘In dialoog’.