Katholiek Onderwijs Vlaanderen ROKt mee onder voorwaarden

23 september 2015

In het najaar zal jij samen met andere belanghebbenden voor onderwijs uitgenodigd worden om deel te nemen aan een bevraging over onderwijskwaliteit. We roepen je - net als minister Crevits - op om talrijk op die uitnodiging te reageren. Jouw stem telt. Inschrijven kan op deze pagina.

De resultaten van die bevraging zullen mee helpen om het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (kortweg: ROK) vorm te geven. Met dat referentiekader wil minister Crevits de externe doorlichting beter afstemmen op de interne kwaliteitszorg in scholen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Zo worden scholen meer eigenaar en regisseur van hun onderwijs, en kunnen ze onder meer hun eigen opvoedingsproject ten volle ontplooien. Onderwijsvrijheid ten top, dus. Maar om die vrijheid te waarborgen moet ROK een generiek kader voorzien op basis waarvan de inspectie de kwaliteitszorg kan beoordelen. Wat we niet willen, is dat ROK een hefboom wordt om op een sluikse manier een staatspedagogiek te installeren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ROKt dus mee, zij het onder voorwaarden.

Directeur-generaal, Lieven Boeve, licht het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen toe in zijn editoriaal voor het oktobernummer van Forum. We bezorgen jou de tekst in voorpublicatie.