Jaarverslag: verplicht voor grote vzw’s

05 maart 2020

De nieuwe Wet van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) verplicht grote vzw’s om een jaarverslag op te stellen (art.3:47, §7 WVV).

De WVV legt ook nieuwe groottecriteria op. Volgens deze nieuwe groottecriteria zijn de grote vzw’s deze die meer dan één van de volgende criteria overschrijden op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar:

  • jaargemiddelde aantal werknemers: 50 voltijdse equivalenten
  • jaaromzet exclusief btw: 9 miljoen euro
  • balanstotaal: 4,5 miljoen euro

De WVV bepaalt in detail welke elementen moeten aan bod komen in het jaarverslag (art.3:48, §2 WVV).

Dit sjabloon bevat een model van het jaarverslag voor boekjaar 2019. Je kunt dit sjabloon aanpassen aan de concrete situatie binnen je schoolbestuur. Alle onderdelen van dit sjabloon moeten verplicht worden vermeld. Verwijder dus geen van deze onderdelen. Je kunt onder een onderdeel wel vermelden dat het onderdeel niet van toepassing is voor de vzw.

Achteraan het sjabloon is een toelichting opgenomen waarnaar in het sjabloon verwezen wordt. Deze toelichting en de verwijsnummers mag je wel uit het sjabloon verwijderen.

In het sjabloon worden drie ratio’s vermeld en besproken evenals de cashflow. Voor de berekening kun je gebruik maken van deze Exceltoepassing.

De revisor moet het jaarverslag controleren en samen met de jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank.