Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2015

11 januari 2016

De nieuwe formulieren voor het opmaken van het jaarverslag zijn ter beschikking op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Er zijn enkele aanpassingen gedaan in hoofdstuk 7 ten opzichte van het jaarverslag – dienstjaar 2014.

Er bestaan drie formulieren (A, B en C) voor het opmaken van het jaarverslag.

Een verklarende nota geeft een toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier. De formulieren zijn beschikbaar in Word 2003-formaat.
Voor meer informatie over deze formulieren of om een exemplaar op papier te verkrijgen kun je je wenden tot de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever of bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel.

De werkgever en het hoofd van de preventiedienst ondertekenen het ingevulde formulier. De werkgever stuurt dit formulier vóór 1 april 2016 naar de inspectiedienst(en) die bevoegd is (zijn) voor zijn exploitatiezetel(s) (naar de betreffende regionale directie(s) Toezicht op het Welzijn op het Werk).