Jaarverslag Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2018-2019

19 december 2019

Na de kerstvakantie ontvangen abonnees van In dialoog via de post het jaarverslag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2018-2019. Met die publicatie willen we je informeren over belangrijke activiteiten van het afgelopen schooljaar binnen onze ledenvereniging en netwerkorganisatie. Je vindt er ook een beknopt financieel overzicht van het voorbije boekjaar. We wensen je alvast heel veel leesplezier toe!