Inter-netteninitiatieven www.nt2020.be

08 oktober 2019

www.nt2020.be is dé portaalsite van de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen. Leraren en coördinatoren NT2 vinden op de site informatie over nascholingssessies, lerende netwerken, collegiale visitaties en trefdagen speciaal ingericht voor NT2.

Op basis van de feedback in de enquête van juni 2019 herwerken we de website. Nieuw is dat we inzetten op trefdagen, onder andere voor startende professionals NT2, en geïntegreerde trajecten. We werken ook aan een nieuwe opleiding praktijkonderzoek NT2 en we digitaliseren onze databank nascholers NT2.

Graag brengen we deze inter-netteninitiatieven onder de aandacht:

  • Lerend Netwerk Trajectbegeleiding: het eerste contactmoment vindt plaats op woensdag 6 november 2019 in Brussel, in de gebouwen van POV.
  • Lerend Netwerk Richtgraad 3+4: het eerste contactmoment vindt plaats op donderdag 7 november 2019 (9.30 –12.30 uur) in Brussel, in de gebouwen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • Lerend Netwerk Verlengde Trajecten: het eerste contactmoment vindt plaats op woensdag 20 november 2019 (9.30 –12.30 uur) in Mechelen, in de gebouwen van Vocvo.
  • Starten als leraar NT2!: aanvangsbegeleiding voor beginnende NT2-professionals, kaderen van het curriculum NT2 en delen van goede praktijken. Het eerste contactmoment vindt plaats op dinsdag 19 november 2019 (9.30 uur–12.30 uur) in Brussel, in de gebouwen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

NT2020 organiseert samen met de collega’s geletterdheid van Vocvo een trefdag met als titel Geïntegreerd, geletterd, duaal? Klare taal!. Tijdens die trefdag zetten we inspirerende voorbeelden van geïntegreerd werken met NT2 en leren leren in de kijker en gaan we in dialoog over de mogelijkheden in je centrum. Plaats van afspraak wordt Brussel. Noteer alvast dinsdag 17 maart 2019 in je agenda.

Thomas More (Mechelen) organiseert dit najaar bovendien een vormingsreeks met als titel Beproefde methodieken binnen Alfa NT2.