Inspiratiedag volwassenenonderwijs: duaal, geletterdheid, geïntegreerde trajecten

13 februari 2020

De projectgroep geletterdheid van VOCVO en de pedagogische begeleidingsdiensten organiseert een inspiratiedag rond geletterdheid, geïntegreerde trajecten en duaal leren. Ben je leraar NT2, praktijkleraar, leraar AAV, beleidsmedewerker, trajectbegeleider of coördinator in een CVO? Merk je dat je cursisten het moeilijk vinden om instructies te volgen, een tekst te begrijpen, berekeningen te maken … Kortweg: hun doel te bereiken in hun opleiding? 

Ontdek de mogelijke vormen van ondersteuning in het volwassenenonderwijs. Pioniers schetsen het kader en brengen hun praktijkverhaal! Meer info.