Inspectie 2.0 voor Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne is gestart

23 januari 2018

De onderwijsinspectie is gestart met doorlichtingen van Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne (BVH) volgens een nieuwe methodiek gebaseerd op elf processen. Van die elf processen komen er op de dag van de inspectie vier aan bod. Van die vier processen kiest de inspectie er drie en de school zelf één. 

In bijlage vind je een overzicht van de negen processen die aan bod kunnen komen.

Uittreksel website Onderwijsinspectie

Wat gebeurt er tussen 1 januari – 28 februari 2018?

In afwachting van de nodige decretale aanpassingen voert de onderwijsinspectie tijdens de maanden januari en februari 2018 doorlichtingen uit zonder juridische consequentie. De doorlichtingen kennen het normale verloop en eindigen met een doorlichtingsverslag met een advies. Het doorlichtingsverslag komt niet op de website www.doorlichtingsverslagen.be, maar is een louter informatief document voor de onderwijsinstelling. Het advies in het doorlichtingsverslag heeft geen enkel verder gevolg.

Wat met de lopende adviezen 2 en 3 (uit doorlichtingsronde 3)?

Elk verslag van een doorlichting met een beperkt gunstig advies (advies 2) bevat een ‘datum vanaf’, dat is de datum vanaf wanneer de onderwijsinspectie kan nagaan of de school de tekorten heeft weggewerkt.
Valt deze ‘datum vanaf’ na 1 januari 2018? Dan voeren we geen opvolgingsdoorlichting uit. Met Inspectie 2.0 verdwijnt namelijk het principe van de opvolgingsdoorlichting. Elke doorlichting die we uitvoeren is dan een gewone doorlichting. Deze scholen krijgen een doorlichting na de ‘datum vanaf’ die in het doorlichtingsverslag vermeld staat. De tekorten die een school moet wegwerken, kunnen dan onderwerp van onderzoek zijn tijdens die nieuwe doorlichting. Wat bij een ongunstig advies (advies 3)? Een paritair college zal de instellingen met een lopend ongunstig advies en een goedgekeurd verbeteringsplan opvolgen binnen de afgesproken termijnen. Tijdens deze doorlichting zal het paritair college enkel de tekorten (met het advies ongunstig) onderzoeken.

Welke scholen komen aan de beurt?

De onderwijsinspectie selecteerde een aantal instellingen voor een doorlichting zonder juridische consequentie.