Inschrijven voor de gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs kan nog tot eind februari

16 januari 2019

Tot en met 28 februari 2019 kun je als directeur of ICT-coördinator je klas(sen) inschrijven om deel te nemen aan de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Decretaal ben je als school verplicht om op het einde van het basisonderwijs bij alle leerlingen voor minstens drie leergebieden een gevalideerde toets af te nemen.

Onze gevalideerde toetsen vervangen de interdiocesane proeven voor het zesde leerjaar (IDP6). Meer uitleg over de gevalideerde toetsen en hoe je je ervoor kunt inschrijven, vind je op de themapagina ‘evaluatiebox basisonderwijs’ onder het tabblad ‘Hoe gebruik ik de evaluatiebox?’.

De evaluatiebox is ontwikkeld vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! en ondersteunt je om breed te evalueren en de volledige ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Je vindt er ter inspiratie een waaier aan evaluatie-instrumenten om sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende momenten, met verschillende soorten instrumenten en in verschillende situaties.

We reiken je kansen aan om te werken aan een doelgericht evaluatiebeleid en de evaluatiebox gericht in te zetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van je school.

Let op: dit schooljaar bieden we IDP4 niet aan. In de toekomst stellen we die proeven via de evaluatiebox wel weer ter beschikking in een frisse, nieuwe vorm.