Inkomstenbelasting buitenlandse rekeningen feitelijke verenigingen

13 augustus 2019

Sommige schoolverbonden verenigingen en raden zijn georganiseerd als een feitelijke vereniging. Denk maar aan ouderverenigingen, oud-leerlingenverenigingen, vriendenkringen die voor- en naschoolse opvang organiseren … die ervoor gekozen hebben om geen rechtspersoonlijkheid aan te nemen en die ook geen deel uitmaken van de vzw die het onderwijs organiseert.

De meeste van die feitelijke verenigingen beschikken niet over buitenlandse rekeningen. Is dat toch het geval, dan zijn die feitelijke verenigingen vanaf inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) onderworpen aan een nieuwe fiscale regel. Die nieuwe fiscale regel is ingevoerd door artikel 88 van de Programmawet van 25 december 2017.

De nieuwe regel houdt in dat de volmachtdragers van die buitenlandse financiële rekeningen in de personenbelasting belast kunnen worden op de (rente-)opbrengsten op de buitenlandse financiële rekeningen.

De belasting in de personenbelasting kan worden vermeden door één van de volgende acties: