Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 93

08 september 2017

We ontvingen deze initiatieven van externen:

 • Het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) organiseert samen met Formation Car en Bus Opleiding (FCBO) een gratis opleiding voor leraren, preventieadviseurs en anderen die geïnteresseerd zijn om hun leerlingen een veilig en correct gedrag in en rond de bus bij te brengen. 
 • Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in de klas kan leiden tot veel vragen, misverstanden, taboes en in sommige gevallen tot conflict. Maar het kan ook leiden tot een verrijking voor leerlingen en leerkrachten. Hoe halen we het beste uit een diverse klas? En hoe kan diversiteit in de klas een opstap zijn naar het internaliseren van een democratische burgerschapshouding? Het Kenniscentrum Kinderrechten organiseert op 26 oktober 2017 de studiedag ‘Research on Stage: Dees geloofde ni! Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas’.
 • De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen komen eraan! Dat zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen georganiseerd voor leerlingen van zowel tweede als derde graad van het secundair onderwijs. Dit jaar is onze hoofdbreker “Hoe kunnen natuurwetenschappen de klimaatopwarming afremmen?”. De data van de verschillende Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen en de deadline voor inschrijving, vind je terug op www.vonw.be.
 • op 12, 13 en 14 januari 2018 organiseert Vredeseilanden haar jaarlijkse campange. Ook op school kan je hier aandacht aan besteden. Ontdek via het aanbod van Vredeseilanden voor secundaire en lagere scholen hoe we samen de toekomst van ons voedsel veilig stellen, hoe we gezond voedsel kunnen produceren voor iedereen met respect voor de planeet én voor de boeren, de oude en de nieuwe generaties. Steun de campagne van Vredeseilandendoe een actie met je school en help boeren verder boeren.
 • Wil een van je leraren op bedrijfsstage en vind je moeilijk vervanging? Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert een project waarbij tijdens die afwezigheid een externe organisatie met activiteiten het ondernemerschap en de ondernemingszin van de leerlingen stimuleert. Op de website van het Departement Onderwijs en Vorming vind je meer informatie over die vervangende klasactiviteiten tijdens je bedrijfsstage.
 • Wil je veranderingsprocessen in je school begeleiden en ondersteunen met kennis van zaken? Wil je het groeivermogen van je school versterken?  Wil je met je collega’s werken aan duurzame ontwikkelingsprocessen? De  bachelor na bachelor schoolontwikkeling van de Arteveldehogeschool biedt aan leraren, coördinatoren, directies, pedagogisch begeleiders ... de mogelijkheid zich te bekwamen in het begeleiden en ondersteunen van vernieuwing op school.
 • Postgraduaat Schoolbeleid voor directies secundair onderwijs. Het Centrum voor Andragogiek (CVA), verbonden aan de Universiteit Antwerpen, ondersteunt startende directieleden uit het secundair onderwijs bij hun opdracht en biedt, in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen, een driejarige postgraduaatsopleiding. In het postgraduaat schoolbeleid voor directies secundair onderwijs worden alle aspecten van schoolbeleid toegelicht en verkend.
 • In de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven loopt momenteel het ‘iPARTICIPATE’-project. In dat project wordt het gebruik van technologische hulpmiddelen bij personen met een diep verstandelijke beperking en barrières die daarbij ervaren worden, onderzocht. Ze zijn daarvoor nog op zoek naar informatie van professionals (leraren, begeleiders, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, therapeuten …) die werken met personen met een diep verstandelijke beperking. Om de informatie te verkrijgen, werd een Europese vragenlijststudie opgezet. De onderzoekseenheid hoopt op een hoge respons om zo de inzet van technologische hulpmiddelen te optimaliseren en te kunnen ondersteunen. Vul de vragenlijst ‘Gebruik van technologische hulpmiddelen bij personen met een diep verstandelijke beperking’ nu in.
 • De VZW Tout bien – Okidoki met het inititiatief Hey hoe gaat het en het bedrijf Junction organiseren een hackathon over suïcidepreventie op 18 en 19 november 2017 in Antwerpen. Tijdens de hackathon worden oplossingen bedacht en ontwikkeld voor de uitdagingen omtrent suïcidepreventie. Ook studenten, schoolgaande jeugd, leraren ... zijn welkom op deze hackaton.
 • Op 28 september om 18 uur start de 20e editie van 'Iedereen Feest' tijdens de ORBIT Ateliers 2017. In dat kader lanceert Orbit de eerste interlevensbeschouwelijke jaarkalender in infographic stijl. De kalender 'Iedereen Feest':
  • is een educatief instrument in het kader van je opdracht rond interlevensbeschouwelijke competenties.
  • maakt je nieuwsgierig en wekt je interesse naar de feesten van de buren, hoe ze die vieren en beleven!
  • informeert je over data en de betekenis van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke feesten die in België gevierd worden.
  • is de ultieme en prachtige cataloog van taartdiagrammen, tijdsbalken en levenslopen om meer te weten over ‘religies en levensbeschouwingen in cijfers’.
  • Bestel ‘Iedereen Feest 2018’ via de ORBIT Webshop