Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 175

02 oktober 2019

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

 • eNSPIRED (VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen) organiseert op 13 november in Gent het gastcollege Grenzeloos leren over meertaligheid. Zowel in het ‘globale Zuiden’ als in het ‘globale Noorden’ zijn klassen taaldivers. Les geven in alle thuistalen is  onmogelijk in zo’n taaldiverse klassen. Moedertalen van alle leerlingen op een positieve manier een plaats geven op school is wel mogelijk. Beide delen van de wereld kennen dezelfde uitdagingen in het onderwijs. eNSPIRED start de dialoog rond het thema en biedt de kans om samen te leren. Kathleen Heugh van de University of South Australia en Piet Van Avermaet van UGent zijn gastspreker.  In de namiddag zijn er internationaal geïnspireerde werkwinkels.
 • Op maandag 18 november 2019 organiseert VLHORA - Vlaamse Hogescholenraad - in het Vlaams Parlement, een studiedag voor en door lerarenopleiders. De voorbije twee jaar werd er hard gewerkt aan het opstarten van lerende netwerken in de lerarenopleiding, specifiek rond thema's als diversiteit, taal, praxisonderzoek en klasmanagement.
 • Op 15 januari wagen opnieuw 25 000 leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs zich aan 30 uitdagende, wiskundige meerkeuzevragen.  Schrijf je leerlingen in voor de Junior Wiskunde Olympiade (tweede graad) of voor de Vlaamse Wiskunde Olympiade (derde graad) via een schoolverantwoordelijk voor 25 november op www.vwo.be. Ken je trouwens Kangoeroe al? Dat richt zich, eveneens met leuke en uitdagende meerkeuzevragen, op leerlingen van het lager onderwijs en van de eerste graad secundair onderwijs. Neem zeker een kijkje op www.kangoeroe.org.
 • Wie besmet jou met zijn of haar passie voor (voor)lezen? Wie vult de boekenhoeken op school? Kortom, welke juf of meester heeft op jouw school het grootste hart voor boeken? Nomineer jouw Beste Boekenjuf/meester.
 • Op 31 juli 1944 vertrok het laatste grote konvooi naar Auschwitz, om 1310 mannen, vrouwen en kinderen uit 33 verschillende Europese landen naar het dodenkamp te brengen. Convoi 77 is een vereniging die de tragische gebeurtenis wil herdenken. Zij doen een oproep aan basis- en secundaire scholen om als project met leerlingen een concrete biografie van één van de gedeporteerden op te bouwen. De mooiste projecten zullen in januari 2021 op een internationaal forum worden gepresenteerd. Meer informatie (in het Frans en Engels) op convoi77.org.
 • PeaceJam wil jongeren in contact brengen met Nobelprijswinnaars voor de vrede. Dit project rond vredeseducatie op middelbare scholen is een gezamenlijk initiatief van KU Leuven, UCLL, VUB en ULB. Leraren secundair onderwijs krijgen eerst een eendaagse opleiding. Registratie daarvoor kan via het inschrijvingsformulier PeaceJam Opleiding. In maart 2020 kunnen zowel leerlingen als leraren dan deelnemen aan de conferentie met een Nobelprijswinnaar voor de Vrede.
 • De interassociatie-cel ‘iSTEM inkleuren’ organiseert een opleiding om STEM-lerarenteams in het secundair onderwijs te ondersteunen in het zelfstandig ontwikkelen van STEM-materiaal. De opleiding bestaat uit vier workshops van telkens een halve dag (woensdagnamiddag), in combinatie met concrete tussentijdse teamopdrachten. Nadien wordt een optionele terugkomsessie voorzien waarin uitgewerkt leermateriaal dieper gereviewd kan worden. De eerste reeks vindt plaats Leuven. Schrijf je in voor 15 oktober 2019. Het aantal plaatsen is beperkt. De cel ‘iSTEM inkleuren’ is gegroeid uit samenwerkingsverbanden tussen partners uit de universitaire associaties en werkt met subsidies van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Het Kinderrechtenverdrag bestaat 30 jaar. Kinderrechtencommissaris Caroline is fan van artikel 12. Dat zegt dat kinderen en jongeren het recht hebben hun eigen mening te geven en gehoord te worden in belangrijke beslissingen die hen aanbelangen. Volwassenen moeten hier rekening mee houden. Oproep: laat jouw leerlingen horen.
 • Project TALENT initieert een lerend netwerk voor scholen rond verrijking voor cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs. Welk verrijkingsmateriaal bestaat er? Hoe ga je als leraar zelf aan de slag om voor jouw vak een verrijkte les te ontwerpen? De timing en inhoud van de bijeenkomsten van het lerend netwerk worden bepaald door de deelnemende scholen. Tijdens de bijeenkomsten vertrekken we van materiaal, ervaringen en ideeën die door de deelnemende scholen worden aangebracht. Dat wordt versterkt door input vanuit project TALENT. Interesse? Mail dan vóór 31 oktober 2019 naar talent [at] kuleuven.be met vermelding van de naam van je school, de naam en functie van de persoon die vanuit je school zal deelnemen en een korte toelichting van wat je school kan bijdragen aan het lerend netwerk.
 • De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bestaat sinds 1996 en bekroont ieder jaar leraren die zich in hun beroep onderscheiden. Deze thematische prijzen richten zich naar leraren van het gewoon basis- en secundair onderwijs van beide gemeenschappen van ons land en bekronen pedagogische modelprojecten.
  • De Prijs “Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst”
  • De Prijs “Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school”
  • De leraren mogen hun kandidaatsdossier tot 31 januari 2020 insturen.

Daarnaast lanceert de Stichting Koningin Paola ook de projectoproep voor de Prijs Focus Aarde 2019-2020. Inschrijven daarvoor kan tot en met 30 april 2020.

 • Het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen organiseert op maandag 18 november 2019 de 12de Welzijnsdag voor het onderwijs. Dit is een terugkomdag voor preventieadviseurs en een opleidingsdag 'welzijn op het werk' voor directies en technisch adviseurs.  Deelnameprijs kost 165 euro.

We ontvingen volgende vacatures van externen: