Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 171

03 september 2019

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

  • Sporters beleven meer. Ook in de Vlaamse scholen! Dat is wat Sport Vlaanderen, samen met Moev, wil laten zien aan Vlaanderen. Daarom roepen we alle scholieren op om op woensdag 18 september 2019 in de outfit van hun sportclub naar school te gaan.
  • Studio Globo vraagt scholen om op vrijdag 4 oktober 2019 de schoolbel extra te laten rinkelen. Dat is de actie Saved by the bell. Hier zijn leerlingen en leraren wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Wereldwijd zijn dat nog steeds 262 miljoen kinderen en jongeren die om allerlei redenen niet naar de basisschool of het secundair onderwijs gaan. Op www.savedbythebell.be kun je je school registreren als deelnemer. Zo tonen we met hoeveel we gaan bellen op 4 oktober. Op de website kun je ook de gratis lessuggesties en actiematerialen downloaden.
  • ‘MOS, duurzame scholen, straffe scholen’ start het nieuwe schooljaar met deze frisgroene en duurzame initiatieven:
    • Inspiratiedag voor het buitengewoon basisonderwijs – donderdag 3 oktober 2019: Samen met bubao Sint-Lodewijk in Kwatrecht (Wetteren) neemt MOS je een hele dag op sleeptouw. Sint-Lodewijk is een MOS-ambassadeurschool die al twee keer erkend werd als Eco-school en daarvoor de Groene Vlag heeft ontvangen, een internationale erkenning van de Foundation for Environmental Education (FEE). In drie workshops inspireren we je om met MOS-thema’s aan de slag te gaan in het buitengewoon onderwijs. Schrijf je in.
    • SAMEN voor het klimaat! – dinsdag 5 november 2019: ‘SAMEN voor het klimaat!’ is een klimaatevent voor leraren uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar en gemeenteambtenaren die het thema klimaat hoog op hun agenda plaatsen. In de voormiddag kun je genieten van het muziektheaterstuk ‘Doe Dan Iets’ en in de namiddag maak je kennis met een breed educatief aanbod in verband met het klimaat. Je leert hoe je een klimaatfietstocht in elkaar steekt, je speelt het klimaatspel ‘Waar zijn de rupsen?’ en je leert alles over de MOS-klimaattrajecten, de klimaatbendes … Schrijf je in. ​
  • Op zaterdag 5 oktober 2019 beweegt iedereen voor ADHD. Beweeg mee op de eerste ADHD Awarenessday in Vlaanderen en kom naar Fort 4 in Mortsel. Schrijf je in op www.zitstil.be
  • Het nieuwe professionaliseringsaanbod van het CTO staat online. Het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven biedt dit schooljaar ook een aantal nieuwe vormingen aan zoals: Kwaliteitsvolle interacties met kleuters; anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (deze vorming vindt plaats in Antwerpen) en een lezing over meertalig opvoeden. Inspiratie en handvatten voor een eigentijdse leesdidactiek vind je dan weer in de vorming: Sleutels voor effectief begrijpend lezen. Lees er alles over op www.cteno.be.
  • Glo.be houdt de vinger aan de pols van de internationale samenwerking en zet het Belgische activiteiten rond de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de kijker. Je vindt er interviews, getuigenissen en thematische fiches over boeiende thema’s die nauw aansluiten bij de eindtermen van het secundair onderwijs. Bijzondere aandacht gaat naar stemmen uit het Zuiden in de rubriek ‘Globetrotters’.

We ontvingen volgende vacature van externen: