Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 171

27 augustus 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • In Vlaanderen participeert de volwasseneneducatie te weinig in het Erasmus+ programma. Daarom organiseert Epos op 20 september 2019 in Alden Biesen een inspirerende infosessie met voorbeelden van projecten/initiatieven die door Vlaamse collega-organisaties werden ingediend. Verder geven ze je inzicht in de manier waarop Erasmus+ in elkaar zit en hoe het programma “werkt”. 
  • Van 21 september tot en met 2 oktober 2019 loopt de 30ste Vlaamse Vredesweek. Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept samen met meer dan dertig vredesweekpartners op om meer te investeren in vrede. Mag het wat m€€r zijn? vragen we aan onze toekomstige federale regering. Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we ze ook een echt budget geven. Ga naar www.vredesweek.be en ondersteun de boodschap!
  • Laat je studenten derde graad secundair debatteren met wetenschappers in de Gentse Science bar. Een moderator leidt het gesprek met vijf prikkelende stellingen als rode draad. Er vinden vier edities over mentaal welzijn, klimaat, politiek en nieuwsconsumptie plaats op dinsdagmiddag. Schrijf je gratis in.
  • Op woensdag 16 oktober 2019 organiseert Uitgeverij Zwijsen de eerste Zwijsen Academy in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Het is een gratis evenement om leraren, zorgcoördinatoren en directie van het lager onderwijs te inspireren. Ze organiseren tal van interessante sessies over meertaligheid, begrijpend lezen ...
  • Donderdagnamiddag 21 november 2019 organiseert uitgeverij Politeia een studiedag Van macro tot microniveau. Hot issues in het beleid voeren vandaag voor schooldirecteurs in Leuven.
  • Ben je een taalleraar en wens je de interesse van je leerlingen voor talen aan te wakkeren via concrete toepassingen? In enkele praktijkgerichte workshops reiken we je daarvoor nieuwe inspiratie aan. Zo kun je kennismaken met ondertitelen en hoe die bijzondere techniek in taallessen ingezet kan worden, en hoe presentatievaardigheden aangescherpt kunnen worden. Meer informatie over het programma Permanente Vorming 2019-2020.

We ontvingen deze vacature van externen:

  • Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) zoekt een projectcoördinator (80 tot 100 procent, voor drie jaar) voor de organisatie van een samenwerkingsplatform rond innovatie en vitaliteit van katholieke geloofsgemeenschappen.