Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 168

03 juli 2019

We ontvingen volgende oproep van externen:

  • Het Federale Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) is op zoek naar gebouwen of slaapaccommodaties om als bufferplaatsen in op te richten om ze in zeer korte tijd gebruiksklaar te kunnen maken en in te richten als tijdelijk opvangcentrum. Ze zijn op zoek naar internaten die gedurende de zomerperiode minstens een maand vrij zijn en ter beschikking kunnen worden gesteld aan Fedasil. Bij opening van het centrum wordt  de omkadering (logistiek, aankopen ...), begeleiding en veiligheid gegarandeerd door personeel van Fedasil of één van hun opvangpartners (Rode Kruis, Croix-Rouge, Caritas, ...). Ook wat de maaltijden betreft bekijken ze wat mogelijk is en kunnen ze indien nodig zelf instaan voor de catering. Verder staan ze ook zelf in voor de contacten met lokale diensten zoals burgemeester, politie, brandweer en andere relevante lokale of regionale actoren.

We ontvingen volgende vacature van externen: