Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 165

12 juni 2019

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

  • Vanuit het onderwijsveld krijgt de stuurgroep HGW/HGD steeds meer vragen naar vorming en begeleiding over handelingsgericht werken (HGW). De stuurgroep kan onvoldoende tegemoet komen aan de vele vragen van scholen en CLB rond professionalisering. Om HGW Vlaanderenbreed te kunnen uitdragen, organiseren zij netoverstijgend een tweedaagse train-de-trainer met Noëlle Pameijer. Die tweedaagse heeft als doel een groep trainers, verspreid over de provincies, op te leiden die kunnen ingaan op vragen van scholen en CLB. We willen de groep trainers samenbrengen om elkaar te versterken en te inspireren in het geven van HGW-vormingen. De tweedaagse vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 en dinsdag 5 mei 2020. Het opzet en het verwachte profiel van de trainers geven we graag mee. Geef dit door aan mogelijke geïnteresseerden of maak zelf je interesse bekend aan Benedikte Timbremont op benedikte.timbremont [at] topuntgent.be.
  • Wil jij je bekwamen als ondersteuner en coach van veranderingsprocessen in je school? Volg de opleiding bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling en word expert in het begeleiden en ondersteunen van vernieuwingsprocessen in onderwijs. Interesse? Neem een kijkje op de website van de Arteveldehogeschool.

We ontvingen volgende vacatures van externen: