Informatieavond rond ondersteuningsmodel

19 april 2017

In het begin van het schooljaar publiceerde Hilde Crevits, minister van Onderwijs, een nota over een toekomstig ondersteuningsmodel. Dat model heeft als doel leraren sterker te maken in de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We willen directies gewoon en buitengewoon onderwijs, schoolbesturen en CLB-medewerkers daarover informeren op dinsdag 25 april 2017 om 19 uur in DOd, Tulpinstraat 75 in Hasselt. Dat gebeurt in samenwerking met Veronique Decock en Katrien Bressers van de Dienst Lerenden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Er zal voldoende tijd zijn om met elkaar van gedachten te wisselen.

Inschrijven voor deze avond is gratis, maar om praktische redenen verplicht via deze inschrijflink.