Indienen overeenkomst, beslissing en statuten van de scholengemeenschap

23 juni 2020

Op onze nieuwe webpagina's Oprichting en beheer (bu)bao en Oprichting en beheer (bu)so lees je dat elke scholengemeenschap ten laatste op 30 juni 2020 volgende zaken aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezorgt:

  • de overeenkomst (scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen)
  • de beslissing (scholengemeenschap onder één schoolbestuur)
  • de statuten (bijkomend voor de scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen en een vzw als rechtsvorm)

Dit doe je door te mailen naar patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Modeldocumenten vind je op dezelfde plaats op de website.

Rekening houdend met de gebeurtenissen van de afgelopen maanden is 30 juni 2020 een richtdatum geworden. Je stuurt de stukken in zodra ze afgewerkt en ondertekend zijn.