Implementatie-ondersteuning bij Zill vanuit ervaringen in proeftuinscholen

28 februari 2018

In september 2016 gingen teams uit 64 (buiten)gewone basisscholen of scholengemeenschappen samen met alle begeleiders basisonderwijs in proeftuinen aan de slag met het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill). Tijdens dat eerste werkjaar hielden we dat implementatieproces goed in de gaten. Vandaag is het rapport met de ervaringen rond die eerste stappen van de implementatie van Zill in de proeftuinscholen beschikbaar. Het kreeg de naam Zill? Ziezo!, waarmee we sterk verwijzen naar alle fijne praktijken en ervaringen in en met de proeftuinscholen. We kunnen het rapport enkel presenteren dankzij het engagement en de voortrekkersrol van die schoolteams en begeleiders: dank je wel daarvoor!

 

 

Zill? Ziezo! is het resultaat van het exploratieve onderzoek rond één jaar implementatieproces Zin in leren! Zin in leven! in proeftuinscholen. De publicatie voor pedagogisch begeleiders, nascholers én scholen vormt een waardevolle bron van informatie voor de implementatie van Zill met

  • een korte schets van de onderzoeksmethodiek
  • de onderzoeksresultaten beschreven aan de hand van dertien factoren die de implementatie van het leerplan sterk beïnvloeden. De dertien beïnvloedende factoren zijn kapstokken die gebruikt kunnen worden bij het plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het implementatieproces
  • per beïnvloedende factor ‘Recepten voor de praktijk’, ‘Inspiratie voor werkvormen en materialen’ en achtergrondinformatie uit literatuur
  • een casestudy

Als dank voor hun engagement ontvangen alle proeftuinscholen via hun pedagogisch begeleider in de loop van de komende weken gratis een gedrukte versie van Zill? Ziezo!. De pdf-versie van het rapport is nu al voor iedereen beschikbaar op de themapagina Zill op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Scholen die dat wensen, kunnen een gedrukte versie van Zill? Ziezo! bestellen via onze bestelpagina.