IDP in beweging

11 september 2017

Dit schooljaar worden de interdiocesane proeven (IDP) van het schooljaar 2016-2017 herhaald. We doen die herhaling niet zomaar. De herhaling van de proeven geeft de ontwikkelgroep, die zowel uit leraren als uit pedagogisch begeleiders bestaat, ademruimte voor de ontwikkeling van een nieuw evaluatie-instrument dat zal aansluiten bij de visie van Zin in leren! Zin in leven!We vertrouwen daarom op ieders professionaliteit om de proeven van vorig schooljaar niet te gebruiken als oefenmateriaal. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan we van start met het vernieuwde instrument.