ICT-leraren gezocht voor EVC-project 'ICT en administratie'

17 oktober 2017

Nu de nieuwe opleidingsprofielen voor ICT een feit zijn, willen we met de vier pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) een EVC-procedure (Erkennen van Competenties) ontwikkelen voor enkele vernieuwde ICT-modules. De EVC-procedure wordt ontwikkeld voor de modules van de opleiding 'ICT en administratie', omdat die opleiding samen met de opleiding AAV voor de EVC-kandidaat kan leiden tot het diploma secundair onderwijs. We leggen de klemtoon op de EVC-erkenning, dus op assessment en certificering, niet zozeer op het identificeren en documenteren van eerder verworven competenties.

De grote lijnen voor de aanpak van de EVC-procedure zijn al getrokken. Via een zelftest zal de EVC-kandidaat kunnen nagaan of hij over de basiscompetenties beschikt om deel te nemen aan de EVC-procedure. De procedure bestaat uit de ICT-modules 'Aan de slag met ICT', 'E-communicatie, internet en online diensten' en 'Eenvoudige content aanmaken'. Na de zelftest zal de EVC-kandidaat kunnen beslissen of hij start met de effectieve EVC-test. In die test zal de EVC-kandidaat drie cases voorgelegd krijgen die hij kan uitwerken met software en toestel naar keuze (naar analogie van de nieuwe opleidingsprofielen ICT die ook software- en hardwareonafhankelijk zijn opgesteld). In die drie cases zullen de basiscompetenties afgetoetst worden van de overige tien modules van de opleiding 'ICT en administratie'. 

We willen de drie cases samen met ICT-leraren opstellen, omdat zij de mensen in het werkveld goed kennen. Daarom zijn we nog op zoek naar enkele ICT-leerkrachten die vooral thuis zijn in de opleiding 'ICT en administratie', en die willen meedenken en meewerken aan de drie cases. We willen daarvoor zoveel mogelijk werken via onlinevergaderingen, zodat iedereen een minimum aan verplaatsingen moet maken.

ICT-leraren die zin hebben om daaraan mee te werken, kunnen e-mailen naar barbara.defreyne [at] katholiekonderwijs.vlaanderen