ICT-DIA voor begin en einde eerste graad secundair onderwijs

26 augustus 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde de applicaties ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in kaart brengen. ICT-DIA 2 dient ervoor om op het einde van de eerste graad de vorderingen van de leerlingen op het vlak van ICT te achterhalen. Als resultaat daarvan worden uitgebreide rapporten gegenereerd waaruit de situatie op niveau van de leerling, de klas en de school afgeleid kan worden.

De ICT-DIA staat open vanaf 24 augustus tot begin november. Je vindt de proef hier. Als school kun je inloggen met de inloggegevens van de spoedtelling.