Huis in beweging

04 juni 2020

Per 1 september verlaat Alain Seynhaeve, begeleider in regio West-Vlaanderen, onze organisatie. Alain is sinds 2010 bij ons in dienst. Na zijn directie-ambt en taak als directeur met een coördinerende opdracht in de scholengemeenschap Heule-Kuurne, werd hij schoolbegeleider in regio West-Vlaanderen. Net voor de opstart van de BOS-ankers, was hij ook enige tijd begeleider van scholengemeenschappen wat hij combineerde met zijn begeleidingsopdracht voor enkele scholengemeenschappen in de wijde omgeving van Brugge. In 2016 werd hij dan niveaucoördinator voor het basisonderwijs.

We danken hem voor dit decennium aan loyale inzet en doorgedreven engagement vanuit onze christelijke inspiratiebron en wensen hem alle succes toe in de volgende stap van zijn loopbaan in Zuid-West-Vlaanderen. Het schoolbestuur van KBK – Katholieke Basisscholen Kortrijk – stelt Alain vanaf 1 september 2020 aan als directeur van de Damiaanschool.

Mario Lecluyze, vakbegeleider Engels en anker voor CLIL in regio West-Vlaanderen, verlaat onze organisatie na vijf jaar van trouwe dienst. Mario neemt opnieuw een voltijdse lesopdracht op in het college van Waregem. Onze waardering voor de inzet en professionele ondersteuning van onze scholen.