Houd je MVD-personeel zoveel als mogelijk aan de slag

19 maart 2020
De regelingen over economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht laten op zich wachten. Daarom adviseren we het volgende: zelfs als er weinig of haast geen leerlingen, cursisten, studenten of internen in de instelling aanwezig zijn, kunnen bepaalde taken (bv. onderhoudstaken of klussen) verder uitgevoerd worden. En als dat niet mogelijk is - bijvoorbeeld omdat er geen middagtoezicht of busbegeleiding is - vragen we om waar het kan alternatieve taken (binnen de mogelijkheden) aan te bieden zodat ook die personeelsleden aan de slag kunnen blijven. Misschien is het zelfs een gelegenheid om een aantal taken uit te voeren die anders enkel in vakantieperiodes hadden kunnen gebeuren.
 
In het geval de arbeidsovereenkomst helemaal niet meer kan uitgevoerd worden (bijvoorbeeld bij de sluiting van een internaat), zoeken we naar een zo sociaal aanvaardbaar mogelijke oplossing.