Hoe zieke leerlingen opvangen en omgaan met verontrustende thuissituaties?

26 maart 2020

Samen met Vrij CLB Netwerk informeren we je over de opvang van zieke leerlingen en omgaan met verontrustende situaties.

Opvang zieke leerlingen

Het einde van de coronacrisis is nog niet meteen in zicht. En dat kan gaan doorwegen, zeker voor kwetsbare groepen! Scholen krijgen wel eens de vraag of een leerling die ziek is, toch naar school kan komen. Soms is de thuissituatie zo moeilijk dat ouders aangeven dat ze het niet meer redden. Scholen kennen hun gezinnen en weten vaak heel goed hoe zwaar de situatie kan doorwegen. Leerkrachten en directies kunnen dan in de verleiding komen om voor bepaalde leerlingen een uitzondering te maken en vanuit een engagement ook een zieke leerling op gaan vangen.

We gingen daarvoor in overleg met het departement Onderwijs en het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). Voorlopig blijft hun standpunt dat scholen geen zieke leerlingen kunnen opvangen. Wij kunnen ons vinden in dat algemene principe, maar zijn tegelijk van mening dat er situaties zijn waarbij de thuissituatie van die aard is dat opvang noodzakelijk is.

Noodkreten

We kregen signalen van schrijnende situaties over leerlingen die sowieso al kampen met een problematiek en waarvoor thuisblijven allesbehalve evident is, zowel voor de ouders als de leerling. We vinden het bijzonder belangrijk dat er echte oplossingen komen voor kinderen die in dusdanige precaire situaties zitten dat hun persoonlijke integriteit en veiligheid in het gedrang komt. We gaan maandag opnieuw met de minister in overleg.

Opvang leerlingen in moeilijke thuissituaties: enkele tips

Leerkrachten en CLB’ers maken zich vandaag terecht zorgen over kwetsbare leerlingen. Zullen ze het redden thuis? Wat lukt voor ouders en wat lukt (even) niet meer? Hoe kunnen we samen voor de veiligheid van kinderen en jongeren zorgen? We geven hier in een wat langer bericht enkele basistips mee. Zo kan iedereen van jullie die alvast even meenemen. Meer info kun je vinden op onze pagina over psychosociaal welzijn.

Tip 1: blijf geïnformeerd. De maatregelen worden dagelijks aangepast en verfijnd. Je vindt heel wat informatie specifiek in onze nieuwsbrieven en bij het departement Onderwijs en Vorming.

Tip 2: het nieuwe coronavirus afremmen komt eerst. Op dit moment is er één prioriteit: de verspreiding van het virus tegengaan. Punt aan de lijn. Wat je doet, moet je altijd aftoetsen aan dat doel. 

  • Het aantal face-to-facecontacten tussen mensen moet drastisch verlaagd blijven. 
  • Elke leerling moet in een minimaal aantal 'bubbels' verblijven (bubbel ‘thuis’, bubbel 'school').
  • De bubbels moeten zo klein mogelijk zijn.
  • De bubbels moeten stabiel zijn: je moet zo veel mogelijk vermijden nieuwe mensen in een bubbel te brengen, anders verhoog je het risico dat je een niet-symptomatische drager van corona binnenbrengt en zo de hele besmettingsketen weer op gang brengt. 

Tip 3: de leerkracht doet ertoe! Ook nu. Ook voor leerlingen die thuisblijven, kunnen scholen heel wat betekenen. Op onze coronapagina afstandsleren en psychosociaal welzijn vind je heel wat tips om in verbinding te blijven met leerlingen en ouders, rust, structuur en routines te helpen installeren, door te verwijzen naar de professionele hulpverlening waar nodig, ondersteuning te bieden bij rouw en verlies …

Opvang van kwetsbare leerlingen op school
Scholen overleggen best met hun CLB over de opvang van kwetsbare leerlingen op school. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie voor wie thuisopvang geen veilige optie is, zijn immers de derde groep voor wie scholen opvang moeten voorzien. Opgelet: het basisprincipe van de overheid blijft: zieke leerlingen mogen niet op school worden opgevangen.

School en CLB bespreken de concrete aanpak:

  • Op welke manier gaat de school dat met de ouders bespreken?
  • Op welke manier kan de school het CLB bereiken bij situaties die verontrustend zijn?
  • Hoe hou je het voor leerkrachten en leerlingen gezond op school (bv. wanneer gebruik je en hoe hanteer je beschermingsmateriaal en via welke weg kun je het aanvragen)? 
  • Wat moet je doen als een leerling die de school opvangt op school, ziek wordt?
  • (ter info: HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET SYMPTOMEN VAN COVID-19 DIE THUIS GEÏSOLEERD IS)

Tip 4: weet dat je zorg gedeeld wordt. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vrij CLB Netwerk zijn voortdurend in gesprek met de overheid.

We zijn niet de enigen die ons nu ernstige zorgen maken over een aantal leerlingen: jeugdrechters en OCJ’s zitten bijvoorbeeld met dezelfde zorg. Iedereen zoekt mee naar antwoorden, maar het is uiteraard niet gemakkelijk om oplossingen te vinden die de allereerste prioriteit (verspreiding corona tegengaan) niet in het gedrang brengen. 

Tip 5: zelfzorg. Thuiswerk, opvang voorzien, online moeten overleggen, alles op korte termijn moeten omgooien en anders regelen ... het vraagt heel wat van jullie. Zorg voor jezelf en elkaar. Als je uitvalt, heeft geen enkele leerling nog wat aan jou.