Hoe voldoen aan nieuwe privacyregels?

01 maart 2018

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese verordening in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Overheden, bedrijven en alle andere organisaties moeten aan die regelgeving voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. Ook onderwijsinstellingen vallen met andere woorden onder de AVG. De privacycommissie heeft daartoe een specifieke brochure ‘In 7 stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs’ opgesteld.  In de begeleidende brief geeft de voorzitter van de privacycommissie hierover meer uitleg.  

Als netwerkorganisatie heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen Gino De Meester  aangesteld als Data Protection Officer (DPO). Hij zal de taak van DPO opnemen voor de schoolbesturen van onze netwerkorganisatie die een aanspreekpunt informatieveiligheid aangesteld hebben en in zover dat aanspreekpunt informatieveiligheid onze opleiding gevolgd heeft. Schoolbesturen zijn op dat ogenblik niet verplicht zelf een DPO aan te stellen, wel een aanspreekpunt. Tijdens het schooljaar 2018-2019 zal de opleiding voor aanspreekpunten informatieveiligheid herhaald worden zodat schoolbesturen die nu nog geen aanspreekpunt hebben, zich in orde kunnen stellen met deze nieuwe regelgeving.