Hoe verloopt de opvang in de paasvakantie?

24 maart 2020

Er is opvang tijdens de paasvakantie. In Schooldirect wordt beschreven onder welke voorwaarden de opvang in de paasvakantie verloopt. We herhalen dat bericht. Vooraf: we waarderen de signalen van personeelsleden om zich vrijwillig in te zetten voor die opvang, maar dringen anderzijds ook aan op duidelijke afspraken met onze besturen (gebruik infrastructuur, inzetbaarheid personeel …). We vragen ook dat de vakantieperiode van onze directeurs in deze uitzonderlijke en voor hen erg drukke tijden wordt gerespecteerd.

Onder welke voorwaarden wordt de opvang tijdens de paasvakantie georganiseerd (bron: Schooldirect):

 • Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.
 • Voor basisschoolkinderen voor wie dat niet kan, nemen de lokale besturen, in nauw overleg met het Agentschap Opgroeien (ex-Kind & Gezin) de regie in handen. Het gaat concreet om deze 3 groepen van gezonde leerlingen:
  • Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector (zie hoger 1).
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie (zie hoger 2).
  • Er worden alternatieve regelingen uitgewerkt voor kinderen zonder andere opvangmogelijkheid. In het bijzonder voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs met medische en/of sociale zorgnoden, voor kinderen uit de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. De gesprekken daarover lopen nog.
    
 • Leerlingen uit het secundair onderwijs in 1 van de bovenstaande situaties, kunnen terecht bij een meldpunt dat door de lokale besturen wordt georganiseerd, waarna een oplossing op maat wordt gezocht. Voor de andere leerlingen secundair blijft gelden: thuisblijven tijdens de vakantie. Geef die boodschap zeker mee aan de leerlingen en hun ouders.
   
 • Het lokale bestuur voorziet de vakantieopvang in samenwerking met de bestaande lokale partners. Wanneer de bestaande opvanginitiatieven (gemeentelijk of vrij initiatief) niet voldoen aan de heersende principes (social distancing, contactbubbels, hygiëne ...) of wanneer er geen buitenschoolse opvang is in de paasvakantie, dan kan het scholen en/of andere actoren in de eigen gemeente contacteren. Op basis van dat lokale overleg worden afspraken gemaakt over het eventuele gebruik van schoolinfrastructuur (bv. over gebruik en onderhoud van de gebouwen, openen en sluiten van de poort ...).
   
 • Het lokale bestuur zorgt voor voldoende personeel (van de buitenschoolse opvang, kinderbegeleiders, animatoren, vrijwilligers …), zelfs al vindt de vakantieopvang plaats in de schoolgebouwen, Onderwijspersoneel kan zich tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden voor de opvang, al dan niet op vraag van het lokale bestuur. Kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden.
   

Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie. Ze mogen dan geen alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen. De invulling van de vakantieopvang bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de geldende voorzorgsmaatregelen.