Het nieuwe onderwijskwaliteitskader is klaar

21 september 2016

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vorige dinsdag stelde minister Crevits het Referentiekader OK voor. Op het logo kreeg het de populariserender naam OK mee en de baseline 'Samen zorgen we ervoor'. Het Referentiekader OK beschrijft de kwaliteitsverwachtingen ten aanzien van scholen. Het is de lens waardoorheen de inspectie naar de school kijkt. Maar niet alleen voor de inspectie wordt het anders werken. Van iedere school wordt verwacht dat ze een schooleigen kwaliteitsbeleid voert en de pedagogische begeleidingsdiensten die mee het overleg voerden, engageren zich om de scholen maximaal te ondersteunen in hun kwaliteitsontwikkeling.

Wat betekent het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK) voor de school?