Hervorming van het auteursrecht en de vergoeding aan Reprobel

05 oktober 2017

Heel wat scholen contacteerden ons deze week over nieuwe aangifteformulieren die ze ontvangen hebben vanwege Reprobel. Deze aangifteformulieren vormen een onderdeel van een nieuw vergoedingssysteem voor gebruik van auteursrechtelijke werken in het onderwijs, naar aanleiding van een hervorming in de Belgische auteurswetgeving.

In het documentĀ 'Hervorming van het auteursrecht' duiden we de algemene reglementaire achtergrond. We gaan ook in op het onderscheid tussen het nieuwe vergoedingssysteem enerzijds, en ons eerdere advies tot protest voor facturen uit het oude vergoedingssysteem anderzijds.