Hersamenstelling van de lokale onderhandelingscomités en de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap: start van de kiesprocedure nadert

10 oktober 2019

Vanuit goed werkgeverschap hecht Katholiek Onderwijs Vlaanderen veel belang aan het sociaal overleg dat plaatsvindt in de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) en in de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap (OCSG’s). In november 2019 moeten de LOC’s en de OCSG’s opnieuw samengesteld worden.

In overleg met de vakorganisaties is de periode om de LOC-verkiezingen van 2019 te laten plaatsvinden, vastgelegd tussen maandag 25 november 2019 en vrijdag 6 december 2019. Dertig dagen voor de verkiezingsdag moet de datum waarop de verkiezingen zullen plaatsvinden, meegedeeld worden aan het personeel. Dit betekent concreet dat voor instellingen waar op 25 november 2019 gestemd wordt, die datum uiterlijk op 26 oktober 2019 gecommuniceerd moet worden.

Onder het thema Overleg en inspraak op de website vind je een uitgebreide mededeling over de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van het LOC. Als ondersteuning bij de organisatie van de verkiezingen 2019, vind je er ook een kieskalender die je een overzicht biedt van de na te leven deadlines.