Hersamenstelling van de lokale onderhandelingscomités en de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap

18 juni 2019

Vanuit goed werkgeverschap hecht Katholiek Onderwijs Vlaanderen veel belang aan het sociaal overleg dat plaatsvindt in de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) en in de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap (OCSG’s). In november 2019 moeten de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) en de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap (OCSG’s) opnieuw samengesteld worden.

Lokaal onderhandelingscomité

Een mandaat in het LOC duurt immers maar vier jaar. De vakbondsafgevaardigen zijn automatisch lid van het LOC maar als er meer mandaten toe te wijzen zijn dan er vakbondsafgevaardigden zijn, dan moet de inrichtende macht verkiezingen organiseren.

Volgens artikel 4, § 1, 1ste lid van het model van kiesreglement van het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten bepaalt iedere inrichtende macht de datum van de verkiezingen in overleg met de vakbondsafgevaardigden van de instelling. In samenspraak met de vakorganisaties stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor om de LOC-verkiezingen ditmaal te laten plaatsvinden in de periode tussen maandag 25 november 2019 en vrijdag 6 december 2019.

De kieskalender hieronder geeft je een overzicht van de te respecteren deadlines in aanloop naar de LOC-verkiezingen. Hij geeft aan wat je wanneer moet doen en is gebaseerd op het model van kiesreglement van het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten. Het model moet gebruikt worden indien het LOC binnen het jaar na eerste oprichting geen eigen kiesreglement uitgewerkt heeft.

De grijs gemarkeerde data vallen op een zaterdag, een zondag of op een feestdag. In dat geval is de uiterste datum die van de voorafgaande vrijdag of weekdag. Opgelet, indien beslist wordt om de verkiezingen te organiseren in de week van 25 november tot 29 november 2019, dan valt de uiterste datum waarop de verkiezingsdatum bekendgemaakt moet worden, in de herfstvakantie; in dit geval lijkt het ons aangewezen om de verkiezingsdatum reeds voor de herfstvakantie te afficheren.

Onderhandelingscomités van de scholengemeenschap

Voor de hersamenstelling van de OCSG’s zijn nooit verkiezingen nodig aangezien de leden ervan gemandateerd worden vanuit de LOC’s van de scholengemeenschap.

Meer info

Onder het thema Overleg en inspraak op de website vind je een uitgebreide mededeling over de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van het LOC. Aan die mededeling zijn verschillende documenten gekoppeld die gebruikt kunnen worden bij de hersamenstelling van je LOC.