Heropstart alternerende opleidingen, stages, aanloopfase werk en leren en werken: bijkomende info

05 mei 2020

Ten gevolge van de corona-crisis kunnen heel wat stages niet doorgaan zoals gepland. Zoals we berichtten in de nieuwsbrief van 22 april, kunnen scholen er nu al voor kiezen om stages ten gevolge van de corona-crisis voor de rest van het schooljaar te annuleren (ook wanneer die door het leerplan of via onderwijsreglementering eigenlijk verplicht zijn). Ze kunnen die beslissing vandaag nemen. Het is vooral belangrijk dat leerlingen doorheen de praktijklessen (vóór en na de periode van opschorten van de lessen) voldoende kansen hebben gekregen om de nagestreefde competenties in voldoende mate te verwerven.

Recent werd beslist dat vanaf 15 mei de stages in het voltijds onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon secundair onderwijs) terug kunnen opstarten van zodra de betrokken bedrijven terug opstarten. Ook voor die leerjaren waarvoor de leerlingen nog niet terug naar school mogen gaan vanaf 15 mei. Mogelijk kan niet elke onderneming terug starten met de stage, of acht niet elke school het opportuun dat de stage terug opstart. Als de studierichting een verplichte stage bevat, kan ervan afgeweken worden. Meer info vind je in het nieuwsbericht van 22 april.

Voor stages in het buitengewoon onderwijs, hebben we specifieke aandachtspunten uitgewerkt. Die vind je hier.

Vorige week kondigden we de heropstart van alternerende opleidingen vanaf 4 mei aan waarbij de fasering van de heropstart van de economie wordt gevolgd. Onder alternerende opleidingen worden zowel de overeenkomsten alternerende opleiding (OAO) als stageovereenkomsten alternerende opleidingen (SAO) en deeltijdse overeenkomsten in duaal leren, dbso en leertijd begrepen. De opstart is ook van toepassing voor de duale opleidingen in BuSO OV3 en OV4, maar niet voor de integratiefase (ABO) opleidingen OV3.

Leerlingen die binnen de aanloopfase naar een reële werkplek gaan, kunnen vanaf 4 mei herstarten onder dezelfde veiligheidsvoorwaarden als leerlingen met een OAO.

Trajecten aanloopfase zonder reële werkplek, blijven geschorst. De leerlingen kunnen voor het volledige traject beroep doen op de opvang georganiseerd door de school en preteaching.

Vanaf 15 mei mogen leerlingen van leren en werken in fase arbeidsdeelname max. 1 dag per week naar school. Er is meer duidelijkheid over welke leerlingen er precies onder die ‘arbeidsdeelname’ vallen:

  • De invulling van arbeidsdeelname zoals opgenomen in art.6 §2 van het decreet leren en werken, ook als die overeenkomst geschorst is omwille van de economische situatie van het bedrijf.
  • Leerlingen die in de aanloopfase naar een reële werkplek gaan.