Herinnering: oproep raamovereenkomst industriële gassen

05 februari 2019

De afgelopen maanden maakten we een bestek op voor de aankoop van industriële gassen argon, menggas (argon en CO2), zuurstof, stikstof, acetyleen. Die industriële gassen worden onder meer gebruikt in de praktijklessen lassen, auto, carrosserie, landbouw en mechanica. We werkten daarvoor samen met de inkopers van een aantal grotere scholen voor nijverheidsonderwijs.

Uit de marktverkenning blijkt dat we best werken met een “gesloten” raamovereenkomst. Dat is een raamovereenkomst waarbij de toekomstige afnemer voorafgaand aan de plaatsing van de procedure een mandaat geeft aan de aankoopcentrale. Om de gewenste volumekortingen te bekomen is het voor de opdracht van belang dat vzw DOKO op voorhand en met (relatieve) zekerheid een volume aan de markt aanbiedt via een vaste lijst van afnemers. Achteraf inschrijven zal dus niet meer mogelijk zijn.

Mandaat

Inschrijvingen op dit contract zijn alleen geldig als het bestuur van je instelling (de vzw) aan vzw DOKO een geldig ondertekend en onherroepelijk mandaat bezorgt.

De sluiting van de opdracht voorzien we in overleg met de werkgroep tegen 1 mei 2019. Om die timing te respecteren moeten we het bestek eind februari kunnen publiceren.

Het mandaat moet daarom uiterlijk op 14 februari 2019 bezorgd worden aan info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

.

Indien je intekent op het aanbod en je hebt een lopend leveringscontract, zorg er dan voor dat je het bestaande contract tijdig opzegt. In het Excel-document als bijlage bij het mandaat kun je aangeven vanaf wanneer je van deze raamovereenkomst gebruik zal maken (einddatum van je huidige contract).

Autonome beslissing vzw

Zoals steeds kan elke vzw of school/instelling zelf beslissen om al dan niet op het aanbod in te gaan. Nadat je ingeschreven bent en het mandaat opgestuurd hebt, kun je het contract niet opzeggen. 
Wanneer je niet op het aanbod ingaat, hou er dan rekening mee dat je de regelgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten moet respecteren.

Heb je vragen, dan kun je steeds terecht bij Stefan De Weerdt.