Herinnering oproep prikbord 2019-2020

11 september 2019

In de nieuwsbrief van 22 augustus maakten we melding van het prikbord uren-leraar, een initiatief gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Heel wat scholen lieten ondertussen weten dat zij nog steeds op zoek zijn naar uren. Vermits we als makelaar optreden om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, doen we hier expliciet de oproep om ons ook te informeren over uren die niet werden gebruikt in jullie school, scholengroep of scholengemeenschap.

We gaan ervan uit dat de ontvangende school zich ertoe verbindt om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.

Scholen die zich hebben aangemeld voor het prikbord, maar ondertussen door eigen contacten met andere scholen uren hebben gevonden, vragen we om dat ook te melden. De oproep geldt ook voor de cvo's.

Voor bijkomende info of voor extra meldingen kun je contact opnemen met Guy Debusschere.