Herinnering hervatting sociale verkiezingen

23 september 2020

Intussen is de regeling voor de herneming van de sociale verkiezingsprocedure vastgelegd. De verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020.

Vergeet bij de heropstart het formulier ‘Bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting’ niet. De aanplakking gebeurt uiterlijk op dag X+29. Dit is dus ten vroegste op 16 september en ten laatste op 29 september. Hierin vermeld je de nieuwe verkiezingsdatum, eventuele aangepaste uurregeling en de kieskalender.

Meer informatie over welke stappen je moet nemen om de sociale verkiezingsprocedure te hervatten, samen met enkele praktische verduidelijkingen staat op onze website.