Heractivering Vlaamse Reaffectatiecommissie

27 mei 2020

De overheid besliste om de opschorting van de werking van de Vlaamse Reaffectatiecommissie voor de scholen en personeelsleden in een scholengemeenschap ongedaan te maken. Daardoor zullen personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld in een school die tot een scholengemeenschap behoort, opnieuw een reaffectatie of wedertewerkstelling verkrijgen vanuit de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Bovendien kan de Vlaamse Reaffectatiecommissie terbeschikking gestelden van buiten de scholengemeenschap toewijzen aan scholen die tot een scholengemeenschap behoren. De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap kan vanaf volgend schooljaar geen niet-organieke betrekkingen meer toewijzen.

Om een goede werking van de reaffectatiecommissies mogelijk te maken, is het in ieders voordeel om op zoek te gaan naar reaffectaties en wedertewerkstellingen op lokaal niveau. Vrijwillige reaffectaties en wedertewerkstellingen van personeelsleden zijn niet langer bestendig. 
Daarnaast is het in ieders belang om de personeelspuzzel tegen eind augustus zo juist mogelijk te leggen en de zendingen tijdig en nauwkeurig door te sturen.