gon/ion: stand van zaken

30 juni 2016

Hieronder vind je een korte update van de situatie voor gon/ion:

  • De toekenning van de gon/ion-ondersteuning zal via netgebonden commissies verlopen. Dit gebeurt in twee schijven en volgens een opgelegde prioritering. Op 7 juli worden de aanmeldingen voor de eerste schijf voorgelegd aan de netgebonden commissie. Zonder tegenbericht kunnen de dienstverlenende scholen op 1 september starten met de leerlingen die zij hebben doorgegeven voor de eerste schijf.
  • Het vast pakket gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS wordt volgend schooljaar toegevoegd aan de bevroren gon- en ion-middelen. Dienstverlenende scholen hebben de kans gekregen om de gon-leerlingen ASS van wie de twee jaar gon is opgebruikt, maar die toch nog ondersteuning nodig hebben door te geven (zie nieuwsbrief 41). Er is een verdeling van de afwijkingsuren gemaakt onder voorbehoud. Deze verdeling moet nog besproken worden in de netgebonden commissie. De scholen die een aanvraag hebben ingediend worden persoonlijk op de hoogte gehouden.
  • Wij geven aan dienstverlenende scholen met een stijgend aantal gon/ion-leerlingen de raad om gon/ion-begeleiders over te nemen van een dalende dienstverlenende school. Op die manier willen we vermijden dat ervaren gon/ion-begeleiders hun job verliezen terwijl andere dienstverlenende scholen nieuwe gon/ion-begeleiders moeten opleiden. Een andere mogelijkheid is dat een stijgende dienstverlenende school leerlingen doorgeeft aan een dalende school.